logo-mini

Владимир Јовановски вклучен во публикацијата „Photographic Exhibition of the Works of Invited World Renowned Photographers“

Сподели

Владимир Јовановски вклучен во публикацијата „Photographic Exhibition of the Works of Invited World Renowned Photographers“

Фотографиите на членот на Фото клуб „Куманово“, Владимир Јовановски, беа вклучени во публикацијата „Photographic Exhibition of the Works of Invited World Renowned Photographers“ на Фотографското друштво на Макао, Р Кина. Делото содржи фотографии на 136 светски докажани имиња во сферата на уметничката фотографија, од 58 држави и региони. Ова претставува големо признание и дополнителен мотив за уште поголем ангажман на творечко поле, како за авторот така и за Фото клуб „Куманово“.