logo-mini

клупска изложба на фото клуб куманово во војниц, полска

Сподели

Успешната соработка на Фото клуб Куманово со ФЗ Војниц – ФОТУМ од Полска резултираше со отварањето на клупската изложба на ФК Куманово во Војниц, Полска. Изложбата претставуваше избор од 40 фотографии од творештвото на членовите на ФК Куманово: Владимир Јовановски, Анита Станишковска, Душко Јовановски, Александар Драгишевски, Дарио Королија, Фросина Јовановска, Драгана Спасовска, Филип Јаневиќ, Софија Петковска (Величковска), Марија Јовановска, Марина Крстиќ, Габриела Савевска, Ивана Илиевска, Жаклина Стефановска, Марјан Јаневски, Нате Јовчевска, Мери Јаневска, Предраг Поповски и Сандра Трајковска.