logo-mini

Сподели

Предавање на Владимир Јовановски во Штип

На 21 ноември 2018 година, во Штип, Владимир Јовановски одржа предавање на тема „Основи на креативната фотографија“. Предавањето беше организирано на покана од Фото клуб „Широк Агол“ во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“ и Факултетот за ликовна уметност. На истото присуствуваа повеќе љубители на уметничката фотографија.