logo-mini

свечено отворање – коритон 2017

Сподели

свечено отворање – коритон 2017

На 23 декември 2017 година во 12:00 часот во Градскиот музеј на град Кратово, Кратово беше отворена изложбата Коритон 2017 во организација на фото клуб Куманово.

Изложбата Коритон 2017 се состоеше од две теми: слободна и Кратово и Кратовчани.

Коритон 2017 беше под покровителство на меѓународната фотографска организација IAAP и на Националната фото унија на Македонија (НФУМ).

На изложбата учествуваа повеќе од 500 автори од 63 држави. Селекцијата на победничките фотографии беше направена од страна на стучното жири составено од Марина Крстиќ, Кети Талевска и Дејан Колевски. На Коритон 2017 беа доделени 20-тина награди, кои во најголем дел беа доделени на автори од Република Македонија.