logo-mini

Успешно лето за Фото клуб Куманово

Сподели

Успешно лето за Фото клуб Куманово

Третиот квартал на 2019 година за Фото клуб Куманово претставуваше еден од најуспешните периоди во постоењето на клубот. На полето на уметничката фотографија беа реализирани повеќе проекти, а нашите членови зедоа учество на голем број меѓународни и национални изложби на фотографии. Меѓудругото со награди се закитија:

 • Александар Стојчевски – MOL Bronze Diploma @ Photo GRAFIS 2019
 • Александар Стојчевски – SALON Bronze Medal @ RefleX 2019
 • Александар Стојчевски – NATIONAL Bronze Medal @ PhotoStory 2019
 • Ивана Кузмановска – National GOLD Medal @ Play 2019
 • Ивана Кузмановска – NATIONAL DIPLOMA @ PhotoStory 2019
 • Жаклина Стефановска – NATIONAL Bronze Medal @ PhotoStory 2019
 • Жаклина Стефановска – NATIONAL Diploma @ PhotoStory 2019
 • Владимир Јовановски – PSA Gold Medal @ PhotoStory 2019
 • Владимир Јовановски – IAAP Ribbon @ PhotoStory 2019
 • Сандра Трајковска – IAAP Ribbon @ Astibo Salon 2019
 • Александар Драгишевски – IAAP Ribbon @ Astibo Salon 2019
 • Филип Јаневиќ – SALON Diploma @ Astibo Salon 2019
 • Марина Крстиќ – IAAP Ribbon @ Illusion 2019
 • Владимир Јовановски – IAAP Bronze Medal @ Illusion 2019
 • Марина Крстиќ – NATIONAL Diploma @ Illusion 2019
 • Владимир Јовановски – PSA Gold Medal @ Illusion 2019
 • Марина Крстиќ – NATIONAL Diploma @ Illusion 2019
 • Марина Крстиќ – IAAP Ribbon @ Illusion 2019
 • Жаклина Стефановска – PSA Gold Medal @ Illusion 2019
 • Жаклина Стефановска – IAAP Ribbon @ Play 2019
 • Сандра Трајковска – NATIONAL Diploma @ Play 2019
 • Владимир Јовановски – IAAP Gold Medal @ Play 2019
 • Владимир Јовановски – IAAP Silver Medal @ Play 2019
 • Владимир Јовановски – IAAP Ribbon @ Play 2019