logo-mini

Kлупска изложба на фотографии од Фото клуб Крагујевац (Србија) и презентаци на членовите од Фото клуб Куманово