logo
logo

членови

Претседателство

Марина Атанасовиќ

претседател

Марина Атанасовиќ

Наум Цветковски

секретар

Наум Цветковски

Владимир Јовановски

директор на фестивал Малински

Владимир Јовановски

Запознајте ги нашите членови

Ана Јовева

Ана Јовева

Ангела Цветковска

Ангела Цветковска

Анита Димовска

Анита Димовска

Александар Стојчевски

Александар Стојчевски

Бисера Арсенивска

Бисера Арсенивска

Викторија Петрушевиќ

Викторија Петрушевиќ

Жаклина Стефановска

Жаклина Стефановска

Зоран Здравев

Зоран Здравев

Ивана Јовановска Кузмановска

Ивана Јовановска Кузмановска

Јани Лазов

Јани Лазов

Марјан Младеновски

Марјан Младеновски

Неда Арсениевска

Неда Арсениевска

Сандра Трајковска

Сандра Трајковска

Софија Величковска

Софија Величковска

Стефан Илиевски

Стефан Илиевски

Фросина Јовановска

Фросина Јовановска

Александар Драгишевски

Александар Драгишевски

Основачи

Александар Николовски

Александар Николовски

Ана Стокиќ

Ана Стокиќ

Дарио Королија

Дарио Королија

Драгана Спасовска

Драгана Спасовска

Ивана Илиевска

Ивана Илиевска

Методи Стојанов

Методи Стојанов

Милена Митевски

Милена Митевски

Наталија Николовска

Наталија Николовска

Почесни членови

Душко Јовановски

in memoriam

Душко Јовановски

Марјан Јаневски

Марјан Јаневски